Dansk English

Kompetencer

Vores kompetencer omfatter: 

 
 • Kundetilpassede maskiner og anlæg 
 • Viklerapplikationer til opspoling, omspoling og afspoling
 • Folde-applikationer
 • Folieoverskæring
 • Perforeringsenheder og udstyr
 • Rørskæring
 • Køleudstyr
 • Opdatering af maskiner og ekstrudere
 • Automatisk håndteringsudstyr
 • Installation & Service
 • Certificeret svejsning i stål, rustfast stål og aluminium


 
 

 

 

Product Certification Nr: K0371647


Scan-Convert A/S er certificeret til at svejse stål, rustfast stål og aluminium, op til udførelsesklasse 3 af 4 efter Dansk Standard og Europa Norm; DS/EN 1090-2:2011, EXC1, EXC2 og EXC3.

Vi kan således CE-mærke vore bygnings- og konstruktionsprodukter i henhold til EN 1090-1.
Der er pr. 1. juli 2014 krav om, at bærende komponenter af stål og aluminium til byggeriet, skal CE-mærkes.

 

Krav til CE-mærkning

For at opfylde kravene til CE-mærkning skal vi:
 
 • Fastlægge, dokumentere og vedligeholde et system til FPC – Factory Production Control for at sikre, at vores produkter stemmer overens med de deklarerede ydeevneegenskaber.
  FPC-systemet skal omfatte skriftlige procedurer, regelmæssige inspektioner og prøvninger og/eller vurderinger samt anvendelse af resultaterne til styring af materialer der indgår i komponenten, udstyr, produktionsprocessen og den fremstillede komponent.
   
 • Foretage indledende prøvning
  Vi skal udføre prøvning af produktet for at verificere, at produktet lever op til forudsætningerne i dimensioneringsgrundlaget.
  Vi skal yderligere udarbejde en procedure for projekteringsfasen og dimensioneringen skal deklareres (ITC – Initial Type Calculation).
   
 • Sikre løbende prøvning
  Vi skal løbende overvåge både projekteringen og fremstillingen gennem stikprøvekontrol som dokumenteres med sporbarhed af personale, udstyr og medgåede materialer.
   
 • CE-mærke vores produkter
  Endelig skal vi certificeres i henhold til EN 1090-1 så vi har lov til at CE-mærke vores produkter. Det overvåges af et bemyndiget organ. Overvågningen sker som audit gennemført af det bemyndigede organ, -i vores tilfælde, Inspecta.

Kilde: DS Certificering

Video


Se en film om os her!
 

Nyheder

Vi søger snarest muligt en engageret og dygtig smed ...

AAA logo

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.

Download adobe reader

 
Alle vore produktblade kan hentes som PDF-fil.

Klik på ikonet for at downloade Adobe Acrobat reader.