Dansk English

Kompetencer

Vores kompetencer omfatter: 

 
 • Kundetilpassede maskiner og anlæg 
 • Viklerapplikationer til opspoling, omspoling og afspoling
 • Folde-applikationer
 • Folieoverskæring
 • Perforeringsenheder og udstyr
 • Rørskæring
 • Køleudstyr
 • Opdatering af maskiner og ekstrudere
 • Automatisk håndteringsudstyr
 • Installation & Service
 • Certificeret svejsning i stål, rustfast stål og aluminium


 
 

 

 

Product Certification Nr: K0371647


Scan-Convert A/S er certificeret til at svejse stål, rustfast stål og aluminium, op til udførelsesklasse 3 af 4 efter Dansk Standard og Europa Norm; DS/EN 1090-2:2011, EXC1, EXC2 og EXC3.

Vi kan således CE-mærke vore bygnings- og konstruktionsprodukter i henhold til EN 1090-1.
Der er pr. 1. juli 2014 krav om, at bærende komponenter af stål og aluminium til byggeriet, skal CE-mærkes.

 

Krav til CE-mærkning

For at opfylde kravene til CE-mærkning skal vi:
 
 • Fastlægge, dokumentere og vedligeholde et system til FPC – Factory Production Control for at sikre, at vores produkter stemmer overens med de deklarerede ydeevneegenskaber.
  FPC-systemet skal omfatte skriftlige procedurer, regelmæssige inspektioner og prøvninger og/eller vurderinger samt anvendelse af resultaterne til styring af materialer der indgår i komponenten, udstyr, produktionsprocessen og den fremstillede komponent.
   
 • Foretage indledende prøvning
  Vi skal udføre prøvning af produktet for at verificere, at produktet lever op til forudsætningerne i dimensioneringsgrundlaget.
  Vi skal yderligere udarbejde en procedure for projekteringsfasen og dimensioneringen skal deklareres (ITC – Initial Type Calculation).
   
 • Sikre løbende prøvning
  Vi skal løbende overvåge både projekteringen og fremstillingen gennem stikprøvekontrol som dokumenteres med sporbarhed af personale, udstyr og medgåede materialer.
   
 • CE-mærke vores produkter
  Endelig skal vi certificeres i henhold til EN 1090-1 så vi har lov til at CE-mærke vores produkter. Det overvåges af et bemyndiget organ. Overvågningen sker som audit gennemført af det bemyndigede organ, -i vores tilfælde, Inspecta.

Kilde: DS Certificering

Video


Se en film om os her!
 

Nyheder

Vi takker for interessen - specielt for vores Pat.Pend. ...

AAA logo

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.

Download adobe reader

 
Alle vore produktblade kan hentes som PDF-fil.

Klik på ikonet for at downloade Adobe Acrobat reader.