Skilteportaler

Totalleverandører af skilteportaler

 • Udarbejdelse af A0 – forudsætningsrapport
 • Vindlast -> Er dimensionsgivende for profilstørrelser
 • Skiltestørrelser og placeringer af disse -> medfører individuel belastning af det enkelte søjleben/portalben
 • Ajourføring af projekteringsgrundlaget
 • Analyse af jordbundsforhold for eksakt fundering i hht. lokation, placering og vindforhold
 • Styklister og indkøbsliste pba. Projekteringsgrundlag.
 • Projekteringsgrundlag anvendes i forbindelse med fremsendelse og godkendes hos ordregiver.
 • Frihøjde fra underkant af skilt til vejkote.
 • Koter for indstøbning i forbindelse med højde / flangeoverkant af jordspyd
 • Friktionssamling mellem indstøbt del (jordspyd) og portalben
 • Friktionssamling mellem portalben og overlægger.
 • Udarbejdelse af A1 konstruktionsgrundlag samt udarbejdelse af projekteringsgrundlag A2.
 • A1 konstruktionsgrundlag indeholder normer og standarder og retningslinjer for design.
 • A2 Beregningsgrundlaget / Projekteringsgrundlaget er statiske beregninger for den pågældende konstruktion og indeholder også konkrete data og resultater for funderingen.
 • Dimensionering af boltgrupper for samling mellem jordspyd og portalben
 • Dimensionering af boltgrupper for samling af portalben og overlægger
 • Udarbejdelse af DoP og CE-mærkning
 • Mærkning med individuel mærkeplade og QR-kode

Indstøbning af jordspyd

 • Kontrol af koter iht. projekteringsgrundlaget.
 • Kontrol af parallelitet af flanger på jordspyd
 • Kontrol af vinkeldrejning
 • Kontrol af kote/terræn
 • Kontrol af indstøbningsdybde (boredybde)
 • Kontrol af diameter for boret hul i terræn
 • Kontrol af centerafstand mellem jordspyd for RS-portal
 • Fikstur for jordspyd fastlåses/fikseres og totalstation(GPS) anvendes for dokumentation for korrekt placering og indstøbning.
 • Beton kan rekvireres og indfyldning/støbning kan planlægges der som jordspydende er fikserede og kontrollerede

Montage af skilteportal

 • Levering af portal til montagelokation
 • Afspærring af montagelokation
 • Fjernelse af fikstur / rensning af flanger på jordspydende –
 • Rejsning af søjleben – midlertidig fastgørelse af søjleben
 • Montering af portaloverlægger
 • Korrekt fastgørelse af søjleben – boltspænding jf. ingeniørens beregninger (boltspændingstabel og procedure)
 • Måling af fritrumsarealet under overlægger (minimumshøjde eksl. Skilte)

Montage af skilte

 • Oplægning af skilte
 • Montage af sceptre
 • Kontrol af korrekt placering på overlægger i iht. vejbane.
 • Montage af skilte
 • Kontrolmåling af minimumshøjden fra underkant skilt til vejbane (fritrumsareal under skilt)