CERTIFICERINGER

 Vi er både EN 1090-1 og ISO EN 3834-1 certificerede siden 2014

Scan-Convert A/S er certificeret til at må udføre dimensioneringer og projekteringer samt svejse stål- og aluminiumskonstruktioner,  til og med udførelsesklasse 3 af 4 efter Dansk Standard og Europa Norm; EN 1090-1 EXC1, EXC2 og EXC3. 

Via vores certificeringer  kan vi dokumentere at produktionen lever vi op til gældende lovkrav om, at bærende stål- og aluminiumsprodukter der kræver CE-mærkning, så den garanterer, at vores svejste byggevarer opfylder europæisk lovgivning gennem vores produktionskontrolsystem.

ISO 3834-2
Med det internationalt anerkendte kvalitetsstyringsstandard til svejsevirksomheder, dokumenteter Scan Convert A/S, at vi lever op til kvalitetskravene til svejsning  gennem vores styring af svejseprocesser

Endelig skal vi løbende re-certificeres i henhold til EN 1090-1 og EN ISO 3834-2 så vi har lov til at CE-mærke vores produkter. Det overvåges af et bemyndiget organ. Overvågningen sker som audit gennemført af det bemyndigede organ, -i vores tilfælde, TÜV NORD Scandinavia AB