Dimensionering & Projektering

Konstruktion i henhold til EN 1090-1 & EN ISO 3834-2

Projekterings forløb hos Scan Convert A/S

  • Scan Convert gennemlæser udbudsmateriale, tegningsgrundlag og særlige beskrivelser samt geotekniske rapporter.
  • Dataindsamling fra de respektive dokumenter samles i en forudsætningsrapport A0.
  • Tilgår der nye data eller informationer indføjes dette i aktuelle forudsætningsrapport, som løftes op i et nyt revisionsnummer.
  • Forudsætningsrapporterne gemmes under statik i den pågældende projektmappe.
  • Forudsætningsrapporten danner grundlag for tilblivelsen af konstruktionsgrundlaget A1.
  • Konstruktionsgrundlaget A1 beskriver de standarder, normer og design, som de statiske beregninger vil tage udgangspunkt i.
  • De statiske beregninger (projekteringsgrundlag A2) dokumentere og belyser de statiske forhold for den pågældende konstruktion over jord for såvel for den indstøbte konstruktion, som tager sit afsæt i analyser af de faktiske jordbundsforhold med tilhørende styrkeparametre.
  • A1 og A2 sendes typisk til 3. partskontrol (Bygherres rådgiver) for kommentering.
  • Kommenteringsark fra bygherres rådgiver modtages af Scan Convert, som gransker eventuelle spørgsmål og kommentere/dokumentere efterfølgende med yderligere dokumentation såfremt dette ønskes.
  • Når kommenteringsrunden er tilvejebragt ”rettes” A1 og A2 iht. Bygherre rådgivers ønsker/krav.
  • Projektet er herefter godkendt og bygbart.

Eksempler:
Portaler: ”Dåbsattest” for komplet portal, hvor dimensioner og mængder fremgår af pågældende attest.
Fundaments beregninger baseret på geotekniske analyser afbildedes grafisk mht.:

  • Passivt/aktivt jordtryk
  • Moment
  • Forskydning
  • Normalkræft
  • Deformationsbidrag (jordens eftergivelighed)