Om Os

Om os

Scan Convert A/S – produktion og samarbejde

Scan Convert A/S er en veletableret og effektiv virksomhed, som har tradition for godt håndværk og næsten 50 års erfaring i udvikling, konstruktion og fremstilling af SK-Machinery® maskiner.

Vi er en samarbejdspartner, der tilbyder total-løsninger indenfor design, konstruktion, produktion, montage, installation og service af kundespecificerede maskiner.

Vi har egen tegnestue med erfarne og kompetente ingeniører og projektledere, som står til rådighed for at hjælpe med at finde løsninger på forskellige udfordringer og problemstillinger.

Vi har desuden egne maskinbyggere og montagefolk, som er med helt fra starten, når en ny idé skal gøres til virkelighed.

KOMPETENCER

Vores kompetencer omfatter:

 • Kundetilpassede maskiner og anlæg
 • Viklerapplikationer til opspoling, omspoling og afspoling
 • Folde-applikationer
 • Folieoverskæring
 • Perforeringsenheder og udstyr
 • Rørskæring
 • Køleudstyr
 • Opdatering af maskiner og ekstrudere
 • Automatisk håndteringsudstyr
 • Installation & Service
 • Certificeret svejsning i stål, rustfast stål og aluminium

Scan-Convert A/S er certificeret til at svejse stål, rustfast stål og aluminium, op til udførelsesklasse 3 af 4 efter Dansk Standard og Europa Norm; DS/EN 1090-2:2011, EXC1, EXC2 og EXC3.

Vi kan således CE-mærke vore bygnings- og konstruktionsprodukter i henhold til EN 1090-1.
Der er pr. 1. juli 2014 krav om, at bærende komponenter af stål og aluminium til byggeriet, skal CE-mærkes.

Krav til CE-mærkning

For at opfylde kravene til CE-mærkning skal vi:

 • Fastlægge, dokumentere og vedligeholde et system til FPC – Factory Production Control for at sikre, at vores produkter stemmer overens med de deklarerede ydeevneegenskaber.
  FPC-systemet skal omfatte skriftlige procedurer, regelmæssige inspektioner og prøvninger og/eller vurderinger samt anvendelse af resultaterne til styring af materialer der indgår i komponenten, udstyr, produktionsprocessen og den fremstillede komponent.
 • Foretage indledende prøvning
  Vi skal udføre prøvning af produktet for at verificere, at produktet lever op til forudsætningerne i dimensioneringsgrundlaget.
  Vi skal yderligere udarbejde en procedure for projekteringsfasen og dimensioneringen skal deklareres (ITC – Initial Type Calculation).
 • Sikre løbende prøvning
  Vi skal løbende overvåge både projekteringen og fremstillingen gennem stikprøvekontrol som dokumenteres med sporbarhed af personale, udstyr og medgåede materialer.
 • CE-mærke vores produkter
  Endelig skal vi certificeres i henhold til EN 1090-1 så vi har lov til at CE-mærke vores produkter. Det overvåges af et bemyndiget organ. Overvågningen sker som audit gennemført af det bemyndigede organ, -i vores tilfælde, Inspecta.

Kilde: DS Certificering

STRATEGI

Scan Convert A/S og SK-Machinery®’s strategi-grundlag er resultatet af næsten 50 års erfaring i konstruktion og maskinbygning.

Viden og kompetencer

Vi er i stand til at producere specialdesignede maskiner, som vi laver efter egne tegninger.

På baggrund af vores store erfaringsgrundlag bidrager vi gerne med vores viden og kompetence indenfor såvel materialevalg som maskinbygning i almindelighed.

Gennem mange års erfaring og udvikling har vi opnået ekspertise indenfor fremstilling af specialmaskiner både i serieproduktion og som enkelte enheder.

Levering til tiden

Hele forløbet, fra idé til færdigt produkt, er baseret på processens naturlige egenskaber.

Vi samarbejder ofte med produktionsvirksomheder, hvor tidsfaktoren er af stor betydning, og derfor stiller vi særligt store krav til os selv i forbindelse med levering af kvalitet til tiden.

Fleksibilitet

Scan Convert A/S er karakteriseret ved en høj grad af fleksibilitet. Vi råder over alle faciliteter indenfor moderne maskinbygning, og vores dygtige medarbejdere er hurtige til at finde den rigtige løsning.

Kvalitet

Vi stiller vi høje kvalitetskrav til os selv. Det færdige produkts egenskaber og processens samlede resultat skal leve 100% op til kundens forventninger.

Vores mål er derfor at levere et stykke arbejde, som i funktionalitet og kvalitet ikke alene imødekommer kundens behov og ønsker, men som ligger på et niveau over kundens forventninger.

PROFIL

Idégrundlag

Scan Convert A/S og SK-Machinery® bygger på ideen om at tilbyde individuelle, kundetilpassede løsninger, som vi laver efter egne tegninger og altid i tæt samråd med kunden.

Vi har udviklet et stærkt og fagligt dygtigt medarbejder-team, som sikrer, at vi uanset kundens krav kan tilbyde en kvalificeret løsning på fremstilling af produktionsmaskiner.

Vision

I dag er vi kendt som en af Europas førende underleverandører indenfor total-løsninger af projekter.

Det kan både dreje sig om:

• produkter, som er 100 % udviklet og produceret af SK-Machinery®

• løsninger, der desuden indeholder komponenter, som er produceret af strategiske samarbejdspartnere.

Præcision, fleksibilitet, funktionalitet og kvalitet er alle egenskaber, som vore kunder vil kunne finde hos os.
Vores ambition er at være blandt de bedste virksomheder i branchen.