OM-, OP- & AFSPOLERE

Vores SK-Machinery® folieopviklere leverer folien i ruller, skræddersyet til kundernes specifikke krav og ønsker. For os betyder god kvalitet, at rullen skal: 
Have de rigtige:
 tykkelser, breddemål, sidefalse og opskæringer

Være:
• korrekt mærket, pæn og ren og uden skader

Være opviklet:
• pænt, cylindrisk, med passende banespænding og med glatte endeflader

OMSPOLERE

Vi designer og fremstiller forskellige omspoler-applikationer, som er udviklet og designet til laboratorie-, medicinal- og anden folieindustri.

De tekniske data er kun vejledende. Omspolere med andre specifikationer produceres i henhold til ønsker og krav.

Klik på ikonet for at se produktbladet på vores SK-Machinery® omspoler TSG /2A-VI – Turret Winder.

OPSPOLERE

Her finder du vores produktblade og data på typiske SK-Machinery® opspolerapplikationer.
Alle vore viklersystemer er udviklet og designet til plastfolieindustrien.

MSG 1 & 2 og NSG 1 & 2 - kontaktviklere

  • MSG, HSG og NSG Kontaktviklerene fås med lige kørebaner.
  • Fuldautomatisk spoleskift med automatisk overskæring af folien.
  • Maskinstativet udføres i hhv. 25 eller 30 mm stålplade – afhængig af banebredden.
  • Leveres med svingbart betjeningspanel med touchskærm for direkte betjening

MSG/1

MSG / 1 er en fuldautomatisk kontaktvikler designet for store ruller. Anlægget er udviklet specielt til opspoling af lamineringsfolier, asymmetriske co-ex strukturer, in-line forbehandlede eller trykte folier. MSG / 1 - installeres hvor der stilles ekstra store krav til perfekte banespændinger på de færdige ruller. M-serien byder på en yderst effektiv og pålidelig stationær fuldautomatisk vikler med "lige kørebaner", der er designet for opspoling af folier fra 10 til 250 micron - med en perfekt banespænding af den færdige rulle. Leveres som standard med fuldautomatisk spoleskift og alt elektronik i henhold til kundens positivliste. MSG-vikleren tilbydes som som speciel etagevikler, konventionel etagevikler, "front to front-løsning" eller "back to back-løsning".

MSG/2 - "front to front" eller "back to back"

MSG / 2 "front to front" består af to MSG-viklere, der er placeret "front/front". Betjenings- og automationsmæssigt giver denne løsning, mulighed for en unik spolestangshåndtering - både før og efter opspoling af folien! Applikationen er forberedt for fuldautomatisk rullehåndtering og kan automatiseres "fuldt ud" med blot én enkelt portalrobot, som betjener begge spolesteder! Portalrobotten giver mulighed for en unik og effektiv håndtering af spolestangen - både før og efter opspoling af folien!

MSG / 2 "back to back" består af to MSG-viklere, der er placeret "back/back".

Betjenings- og automationsmæssigt giver denne løsning, mulighed for manuel fjernelse af spolestænger samt af den "færdig rulle". Applikationen kan automatiseres, men kræver to portalrobotter - én til hvert spolested! Portalrobotten giver mulighed for håndtering af spolestangen - både før og efter opspoling af folien!

MSG/2A - double winding unit

MSG / 2A er specielt designet og udviklet til opspoling af lamineringsfolier, asymmetriske co-ex strukturer, in-line forbehandlede eller trykte folier. MSG / 2A udmærker sig ved sin pladsbesparende konstruktion og sin unikke spolestangshåndtering! Se beskrivelser og data i produktbladet!

NSG/1

NSG / 1består af en enkel opspoler, som er designet og specielt udviklet til opspoling af strækfolie og andre tynde folietyper. Fintfølende elektronisk banespændingskontrol tillader justerbar reduktion af banespændingen ved øget rullediameter. Et effektivt og driftsikkert rulleskiftsystem overflødiggør tape-belægning af spolerørene! NSG / 1 er udviklet specielt til opspoling af strækfolier. NSG-vikleren er en fuldautomatisk kontaktvikler designet for relative store ruller, hvor der er ultra høje krav stor nøjagtighed samtidig med indfrielse af kravet om høje opspolingshastigheder. NSG-vikleren er forberedte for "a true walk away operation" - som giver mulighed for en bemandingsfri fuldautomatisk strækfolieproduktion med stor rulleskiftfrekvens! NSG-vikleren - installeres hvor der stilles de skrappeste krav til absolut perfektion af de færdige ruller. N-serien byder på alt inden for fuldautomatisk håndterings- og viklersystemer med "lige kørebaner", der er designet for opspoling af strækfolier fra 8 til 300 micron - med en høj opspolingshastighed og en absolut perfekt banespænding af den færdige rulle. Leveres standard med fuldautomatisk spoleskift og alt elektronik i henhold til kundens positivliste. Med N-serien åbnes der op for en lang række af produktionsfremmende "ekstra-tilbehør". NSG-vikleren tilbydes som som speciel etagevikler, konventionel etagevikler, "front to front-løsning" eller "back to back-løsning"..

NSG/2 - double winding unit - "front to front" eller "back to back"

NSG / 2 består af to NSG-viklere, der er placeret "front/front". Betjenings- og automationsmæssigt giver denne løsning, mulighed for en unik spolestangshåndtering - både før og efter opspoling af folien! Applikationen er forberedt for fuldautomatisk rullehåndtering og kan automatiseres "fuldt ud" med blot én enkelt portalrobot, som betjener begge spolesteder! Portalrobotten giver mulighed for en unik og effektiv håndtering af spolestangen - både før og efter opspoling af folien! N-serien byder på alt inden for fuldautomatisk håndterings- og viklersystemer med "lige kørebaner", der er designet for opspoling af strækfolier fra 8 til 300 micron - med en høj opspolingshastighed og en absolut perfekt banespænding af den færdige rulle.

NSG / 2 består af to NSG-viklere, der er placeret "back/back".

Betjenings- og automationsmæssigt giver denne løsning, mulighed for manuel fjernelse af spolestænger samt af den "færdig rulle". Applikationen kan automatiseres, men kræver to portalrobotter - én til hvert spolested! Portalrobotten giver mulighed for håndtering af spolestangen - både før og efter opspoling af folien! N-serien byder på alt inden for fuldautomatisk håndterings- og viklersystemer med "lige kørebaner", der er designet for opspoling af strækfolier fra 8 til 300 micron - med en høj opspolingshastighed og en absolut perfekt banespænding af den færdige rulle.

CSG & CSG-L kontaktviklere

  • CSG og CSG-L Kontaktviklerene fås med hhv. krumme- og lige kørebaner.  
  • Maskinstativet udføres i hhv. 25 eller 30 mm stålplade – afhængig af anlægsbredden.
  • Begge anlægssystemer er forberedt for hydraulisk nedlægning af den færdige rulle.

CSG/1

CSG / 1 er et stationært semiautomatisk opspoleanlæg med "krumme kørebaner". Den krumme kørebane bevirker, at spolestangen, under opspoling af folien, giver det nødvendige "fysiske tryk" mod spolevalse. Trykket mod spolevalsen falder i takt med at rullediameteren øges. Dette viklerprincip giver en "prisbillig" kontaktvikler, der kan opspole meget store ruller og hvor der ikke stilles store krav til nøjagtig banespænding! C-serien byder på en pålidelig og stabil vikler, der er designet og udviklet specielt til opspoling af meget kraftige lamineringsfolier, asymmetriske co-ex strukturer, in-line forbehandlede eller trykte folier fra 10 til 1500 micron. CSG / 1med "krumme kørebaner" kan leveres som etagevikler, "front to front-løsning" eller "back to back-løsning".

CSG-L/1 - automatic double winding unit - "front to front" or "back to back"

CSG-L / 1 er et stationært fuldautomatisk opspoleanlæg med "lige kørebaner". CSG-L / 1 består af en enkel opspoler, som er designet og specielt udviklet til opspoling af meget kraftige folier. De lige kørebaner giver en lang række reguleringsmæssige fordele. De lige kørebaner bevirker, at spolestangen, under opspoling af folien, bliver presset ind imod spole-valsen ved hjælp af pneumatiske føringsarme. Banespændingen reguleres ved hjælp af fintfølende elektronisk banespændingsudstyr. Den kontinuerlige banespændings-kontrol giver en reduktion af banespændingen ved øget rullediameter. CSG-L´s opspolerprincip giver en "effektiv" opspoling af folier i store ruller, hvor der samtidig stilles meget store krav til hastigheder, nøjagtigheder og en effektiv bane-spændingskontrol! CSG-L byder på en pålidelig og samtidig hurtig vikler, der er designet og udviklet specielt til opspoling af meget kraftige lamineringsfolier, asymmetriske co-ex strukturer, in-line forbehandlede eller trykte folier fra 10 til 1500 micron. CSG-L med "lige kørebaner" leveres som etageopspoler, "front to front-løsning" eller "back to back-løsning".

"Back to back" løsningen giver mulighed for manuel fjernelse af spolestænger, med truck eller lign., af den "færdig rulle".

Applikationen kan automatiseres, men kræver to portalrobotter - én til hvert spolested! Fintfølende elektronisk banespændingskontrol tillader justerbar reduktion af banespændingen ved øget rullediameter. Et effektivt og driftsikkert rulleskiftsystem sikrer fuldautomatisk spoleskift når de ønskede sætpunktværdier for diametre eller når det ønskede antal meter folie er opnået.

CSG-L/2 - automatic double winding unit - "front to front" or "back to back"

CSG-L / 2 består af to CSG-L-viklere, der er placeret "front/front" eller "back/back". Betjenings- og automationsmæssigt giver denne løsning, mulighed for en unik spolestangshåndtering af store ruller med en totalvægt på op til 8100[kg]. "Back to back" løsningen kræver mere betjeningssplads end "Front to front" løsningen. "Front to front"-løsningen håndterer spolestængerne effektivt - både før og efter opspoling af folien. Applikationen er forberedt for fuldautomatisk rullehåndtering og kan automatiseres "fuldt ud" med blot én enkelt portalrobot, som betjener begge spolesteder! Portalrobotten giver mulighed for en unik og effektiv håndtering af spolestangen - både før og efter opspoling af folien!

PSG & JSG centerviklere

Opspolingsprincippet går ud på, at spolemotoren via direkte træk driver spolstangen, hvorpå folien opspoles. Spolemotorerne har ved start af opspolingsforløbet en relativ høj hastighed, som reduceres i takt med at rullediameteren forøges, samtidig med at kravet til momentet stiger. Denne kombination giver gode reguleringstekniske muligheder men afstedkommer samtidig, at spolemotorerne skal afgive det største moment ved det lavest mulige omdrejningstal, hvilket kræver relativ større effekter og dermed også større motorer. Alle vore viklersystemer er udviklet og designet til plastfolieindustrien.

Centeropspolere benyttes, hvor der er et stort behov for acceleration og de-acceleration af opspolingsprocessen, og hvor der samtidig stilles store krav til banespænding på den færdige rulle.

J-anlæggene er konkurrencedygtige opspolere uden automatisk folieoverskæring. J-anlæggene anvendes primært i forbindelse omspolingsapplikationer, hvor folien konverteres. Konverteringen kan bestå i udfoldning af folien, C-foldning, V-foldning, sidefalsning eller baneopdeling hvor folien skæres op og de færdige ruller spoles op på individuelle spolesteder.

P-anlæggene er dobbelte centeropspolere som er specielt udviklede til til at yde en effektiv opspoling af meget kraftige tekniske folier i store ruller, hvor der samtidig stilles ekstremt store krav til fuld banespændingskontrol og nøjagtighed ved såvel lave som høje foliehastigheder.

Opspolerne i denne kategori benyttes, hvor stilles store krav til opspolingen og banespændinger på den færdige rulle, og hvor man ønsker en all-round opspoler, der kan køre et bredt spekter af plast- og andre tekniske folier.’

Anlæggene er beregnede til at opspole relative kraftige folier ved høje banehastigheder og den elektroniske banespændingskontrol tillader justerbar reduktion af banespændingen ved øgende rullediameter.

Maskinstativet udføres i henholdsvis 25 eller 30[mm] stålplade – afhængig af anlægsbredden.

CSG/1

CSG / 1 er et stationært semiautomatisk opspoleanlæg med "krumme kørebaner". Den krumme kørebane bevirker, at spolestangen, under opspoling af folien, giver det nødvendige "fysiske tryk" mod spolevalse. Trykket mod spolevalsen falder i takt med at rullediameteren øges. Dette viklerprincip giver en "prisbillig" kontaktvikler, der kan opspole meget store ruller og hvor der ikke stilles store krav til nøjagtig banespænding! C-serien byder på en pålidelig og stabil vikler, der er designet og udviklet specielt til opspoling af meget kraftige lamineringsfolier, asymmetriske co-ex strukturer, in-line forbehandlede eller trykte folier fra 10 til 1500 micron. CSG / 1med "krumme kørebaner" kan leveres som etagevikler, "front to front-løsning" eller "back to back-løsning".

AFSPOLERE

Her ser du et eksempel på vores afspolere.
Produktionsbetingede fordele ved vore afspolere: Fra afspoleren leveres folien til efterfølgende konvertering. Fuld banespændingskontrol opnås under hele afspolings-forløbet. Samspillet mellem luftbremsen og load-cell´en sikrer en pålidelig og effektiv banespændings-kompensering som funktion af rullediameteren!